Tärkeitä lukuja 2017

Tärkeitä lukuja 2017

 

2017 Palkkojen sivukuluja

Tärkeitä palkkoihin liittyviä lukuja vuodelle 2017

Eläkevakuutusmaksut 2017

TYEL
Työntekijän osuus

alle 53 vuotias                              6,15 % (5,7 %)
yli 53 vuotias                                7,65 % (7,2 %)
yli 63 vuotias                                6,15 % (7,2 %)

työnantajan osuus                                               17,95 % (18,0 %)

TYEL maksu keskimäärin                                    24,4 % (24,0 %)
Tilapäisen työnantajan TYEL-maksu                  25,1 %

TYEL-vakuuttamisen alaraja 58,19 e/kk
Tilapäinen työnantaja palkat alle 8.334 e/ 6kk, eikä jatkuvasti työntekijöitä

TYEL-maksu peritään  18 – 67 vuotiailta

YEL
Alle 53 vuotiaat                                               24,1 % (23,6 %)
Yli 53 vuotiaat                                                 25,6 % (25,1 %)
Yli 63 vuotiaat                                                 24,1 % (25,1 %)

Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

YEL vakuuttamisen alaraja on 7.645,25 e/vuosi.
Työttömyyspäivärahassa alaraja 12.564 e/vuosi
Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen alaraja 7.645,25 e/vuosi

Työttömyysvakuutusmaksut (TVR) 2017

Työntekijän osuus                                            1,60 % (1,15 %)
Osaomistajan osuus                                         0,70 % (0,46 %)
Työnantajan osuus                                           0,80 % (1,00 %)

Työnantajan osuus palkkojen 2.059.500 € ylittävältä osalta   3,30 %
(2016 palkkojen 2.044.500 € ylittävältä osalta   3,90 %)

TVR maksu peritään 17 – 65 vuotiailta
Ryhmähenkivakuutus 2017

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on    0,07 % (0,07 %)


Tapaturmavakuutus
 2017

Vakuutusmaksu vaihtelee työn vaarallisuuden ja tapaturmien määrän mukaan.

Keskimääräinen vakuutusmaksu on                         ka 0,8 % (ka 0,9 %)

HUOM!
Vuoden 2016 alusta tapaturmavakuuttaminen on ollut YEL-vakuutetuille vapaaehtoinen,
vuonna 2015 osa YEL-vakuutetuista on kuulunut vielä lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen piiriin.

Sosiaaliturvamaksu 2017

Sairasvakuutusmaksu                                              1,08 % (2,12 %)

Sotu-maksu peritään 16 – 67 vuotiailta