Tärkeitä lukuja 2015

Katso myös Yrityksen määräpäivät 2015
 


 TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä 2015 2014
 TyEL-maksu  (v. 2015 käytetään vuoden 2013 palkkasummaa) % palkoista % palkoista
–  alle 1 990 500 24,7 % 24,2 %
– 1 990 500 € – 31 848 000 € 24,55 % 24,05 %
– yli 31 848 000 € 24,52 % 24,02 %
Keskimääräinen työeläkemaksu on 24 %.
Työntekijän osuus
Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.
– työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
– työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet
5,7 %
7,2 %
5,55 %
7,05 %
Kun palkkasumma on yli 1 990 500 €, maksuun vaikuttavat myös yrityksen omat työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet.
 
Tilapäinen työnantaja
Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 178 €/ 6 kk 24,7 % 24,2 %
TYEL-ansion alaraja 57,10 €/kk  56,55 €/kk
 YEL-maksu
– alle 53-vuotiaat 23,7 % 23,3 %
– 53 vuotta täyttäneet 25,2 % 24,8 %
Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus (31.12.2013 jälkeen alkavissa vakuutuksissa)
– alle 53-vuotiaat 18,486 % 18,174 %
– 53 vuotta täyttäneet 19,656 % 19,344 %
Yritystoiminnan ensimmäisen kerran aloittavalle yrittäjälle 25%:n alennus 48 kuukauden ajan
(mikäli aloittanut ennen 1.1.2014) .
– alle 53-vuotiaat 17,775 % 17,475 %
– 53 vuotta täyttäneet 18,900 % 18,6 %
YEL-työtulon alaraja 7 502,14 €/v 7 430,59 €/v
YEL-työtulon yläraja 170 375 €/v 168 750 €/v
YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 15 004,29 €/v 14 861,18 €/v
Työttömyyturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 325,56 €/v 8 520 €/v
Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 325,56 €/v 8 520 €/v
 MYEL-maksu
Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69 €/v.
-alle 53-vuotiaat 12,798 % 12,582 %
-53 vuotta täyttäneet 13,608 % 13,392 %
Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 281,69 – 41 299,87 €
41 299,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on
– alle 53-vuotiaat 23,7 % 23,3 %
– 53 vuotta täyttäneet 25,2 % 24,8 %

 SOSIAALITURVAMAKSU  16-67 vuotiaasta
 Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu 2015 2014
Sotu-maksu (=työnantajan sairausvakuutusmaksu) maksetaan Verohallinnolle yhdessä muiden oma-aloitteisten verojen kanssa.Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista. 2,08 % 2,14 %

 PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU % palkasta
 Vakuutetun sairausvakuutusmaksu 2015 2014
palkansaajat 
päivärahamaksu 0,78 % + sairaanhoitomaksu 1,32 %
2,10 % 2,16 %
yrittäjät
päivärahamaksu 0,91 % + sairaanhoitomaksu 1,32%
2,23 % 2,29 %
etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,49 % 1,49 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64-vuotiaasta
Työttömyysvakuutusmaksujen neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään kaikki Työttömyysvakuutusrahastoon. Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä.
 Palkansaajista maksettava maksu:
Yhteensä Yhteensä työnantajan osuus työntekijän/
osaomistajan osuus
2015 2014 2015 2014 2015 2014
2 025 000 euron palkkasummaan asti 1,45 % 1,25 %   0,80 % 0,75 % 0,65 % 0,50 %
2 025 000 euroa ylittävältä osalta 3,80 % 3,45 %  3,15 % 2,95 % 0,65 % 0,50 %
Osaomistajan palkkasummasta
YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä
1,04 % 0,94 %  0,80 % 0,75% 0,24 % 0,19 %

 TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU 2015 2014
Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
Tapaturmavakuuttamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset pientyönantajat, joiden kalenterivuoden aikana teettämien työpäivien lukumäärä on yhteensä enintään 12.
0,1─7 %

 RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 2015 2014
Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin). 0,067 % 0,067 %

 

 

Katso myös: