Rakennustöiden raportointivelvollisuus laajeni 1.7.2014

Rakennustöiden raportointivelvollisuus laajeni 1.7.2014

Heinäkuun alun jälkeen verottajalle on kerättävä tiedot kaikista työmaista ja urakoista, joiden arvonlisäveroton arvo on yli 15000 euroa. Tiedot on ilmoitettava sähköisesti kuukausittain myös työntekijöistä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia rakennusurakoita ja niiden osia tilaavia rakennuttajia, myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Velvoite käsittää kaikki arvonlisäveronalaiset rakentamispalvelut.

Myös kotitalouksien ilmoitusvelvollisuus laajenee. Kaikista rakennusluvan alaisista töistä on jatkossa raportoitava maksetut palkat ja käytetyt alihankkijat ennen rakennuksen käyttöönottoa. Kotitalouden raportointivelvollisuus koskee myös alle 15000 euron hankkeita.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata jopa 15000 euron sakkomaksu.