2017 Verovapaat matkakorvaukset

2017 Verovapaat matkakorvaukset

Päätös vuoden 2017 verovapaista matkakustannusten korvauksista löytyy verohallinnon sivuilta: (A177/200/2016)

Kotimaan päiväraha 2017

2017 2016
Kokopäiväraha > 10 tuntia 41,00 40,00
Osapäiväraha > 6 tuntia 19,00 19,00
Ateriakorvaus 10,25 10,00

Ulkoman päivärahat 2017 löytyy täältä

Kilometrikorvaukset 2017

2017 2016
Kilometrikorvaus 0,41 e/km 0,43 e/km
Luontoisetuauton (käyttöetu) kilometrikorvaus 0,10 e/km 0,11 e/km

Kilometrikorvausta voidaan korottaa mm seuraavissa tilanteissa

2017 2016
Perävaunun kuljetus autoon kiinnitettynä 0,07 e/km 0,07 e/km
Koneiden ja muiden esineiden kuljetus, joiden paino ylittää 80 km tai niiden koko on suuri 0,03 e/km 0,03 e/km
Työn suorittaminen edellyttää metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suoljetulla tienrakennustyömaalla liikkumista, kyseisen kilometrien osalta 0,09 e/km 0,09 e/km
Lisähenkilöiden kuljetus, jos se on työnantajan asiana 0,03 e/km 0,03 e/km

Matkalaskun muotovaatimukset

Matkalaskusta on selvittävä seuraavat asiat:

– matkan tarkoitus ja kohde (osoite)
– tarvittaessa matkareitti
– matkustamistapa (kulkuneuvo)
– matkan alkamis- ja päättymisajankohdat (päivämäärä ja kellonaika)
– ulkomaanmatkoissa maa tai alue, jossa matkavuorokausi päättyy

Kilometrikorvauksia laskutettaessa matkalaskuista on selvittävä kilometrimäärä ja yksikköhinta.