1.1.2019 tulee voimaan verohallinnon uudistus palkanmaksua koskien eli TULOREKISTERI

1.1.2019 tulee voimaan verohallinnon uudistus palkanmaksua koskien eli TULOREKISTERI

 

Hei!

Nyt tulee tärkeää asiaa, joten lukekaa ajatuksen kanssa:

1.1.2019 tulee voimaan verohallinnon uudistus palkanmaksua koskien eli TULOREKISTERI.
UUDISTUS KOSKEE KAIKKIA PALKANMAKSAJIA!
Riippumatta siitä työllistääkö yritys vakituisesti vai yhden kesätyöntekijän vuodessa.

Palkanlaskennasta tulee reaaliaikaista ja kyse on suuresta muutoksesta.
Tämä tarkoittaa käytännössä, että kun raha liikkuu niin kaikki tiedot maksusta, työntekijästä ja työsuhteesta
pitää olla rekisterissä käytettävissä viiden kalenteripäivän kuluessa maksusta. Tiedot pitää olla siellä
kerralla ja heti oikein.
Samaa rekisteriä verohallinnon kanssa käyttävät Kela, vakuutusyhtiöt ym. viranomaiset.
Tietojen myöhästymisestä tulee sakkomaksuja joka päivältä.

 

Koska tiedot menevät heti viranomaisille ja vuosi-ilmoitukset poistuvat, täytyy palkansaajan tiedot olla
täydelliset heti ensimmäisen palkanlaskennan yhteydessä:

  • verokortti (ei käy laskentasivu verokortista tms.)
  • työsopimus, josta myös näkyy, onko kyseessä vakituinen vai määräaikainen työsuhde (näitä ei voi muutella
    enää jälkikäteen)
  • työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä pitää tulla palkanlaskentaan, koska jatkossa tiedot menevät myös
    mm. liitoille.

 

MITEN MUUTOS VAIKUTTAA?

 

PALKKAENNAKOT:

Tämä poistaa kokonaan mahdollisuuden nettosummaisten palkkaennakoiden maksamiseen.
Palkkaennakko myös pitää ilmoittaa verohallintoon viiden päivän kuluessa. Siitä pitää myös tehdä
palkkalaskelma, samalla tavoin kuin palkasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jo tässä vaiheessa on
työntekijästä oltava täydet tiedot: verokortti, työsopimus jne, koska jo palkkaennakosta peritään
kaikki työnantajamaksut.

Enää ei voi siis maksaa vain könttisummaa tililtä ja vähentää seuraavasta palkasta vaan ilmoitus
palkanlaskentaan. Palkanlaskija tekee palkkalaskelman ja vasta sillä voi maksaa.
Suosittelemme täysin palkkaennakoista luopumista, jotta vältyttäisiin moninkertaisten palkkalaskelmien
tekemiseltä. Tuplalaskelmat tarkoittavat tietysti yritykselle tuplakuluja palkanlaskennasta.
Tämä asia olisi hyvä tiedottaa työntekijöille nyt jo, hyvissä ajoin, jotta asia ei tule yllätyksenä vuoden
vaihteen jälkeen. He voivat tässä siirtymä ajalla järjestää oman taloutensa niin ettei asiasta synny
ongelmaa.

 

TIETO POISSAOLOISTA:

Koska tulorekisteriä käyttää myös KELA ja tulevaisuudessa myös ammattiliitot, tiedot työntekijöiden
palkallisista ja palkattomista poissaoloista on ilmoitettava jatkossa erityisellä tarkkuudella. Pakollisia tietoja:
Ajanjakso, syy, arvioitu kesto pitkissä poissaoloissa.

 

KULUKORVAUKSET:

Tulorekisteri ei hyväksy palkkalaskelmille jatkossa kulujen korvauksia ostokuiteista. Esim. työmatkasta
johtuneita bussilippuja, ostoskuitteja ym. Näitä ei jatkossa voi maksaa palkan yhteydessä, vaan ne on
hoidettava erikseen maksuna suoraan tililtä. Kilometrikorvaukset, päivärahat, työkalukorvaukset,
ateriakorvaukset jne. menevät kuten aiemmin palkan yhteydessä. Muutos koskee vain työntekijän itsensä
maksamia kulukuitteja.

 

VAKUUTUSTIEDOT:

Pakollisiin tietoihin kuuluvat maksavan yrityksen vakuutustiedot. Meillä pitää olla palkanlaskennassa
ajantasainen tieto yrityksen työnantajavakuutuksista. Eli jos vaihdatte tapaturmavakuutuksen tai tyelvakuutuksen
toiseen yhtiöön, tästä pitää viipymättä ilmoittaa palkanlaskentaan. Myös tämä tieto pitää
mennä tulorekisteriin oikein heti, kun muutos tapahtuu.

 

AMMATTINIMIKKEET:

Tulorekisterin pakollisiin tietoihin kuuluu työntekijän ammattinimike tilastokeskuksen (TK10) koodiston
mukaan.

Oheisesta linkistä löytyy numeroitu luettelo. Tarkistakaa ja ilmoittakaa palkanlaskentaan jokaisen
työntekijän nimi ja numerokoodi, johon hän kuuluu. 1.1.2019 jälkeen palkkaa ei voi laskea henkilölle,
jonka toimialaluokitusta meillä ei ole tiedossa.

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index.html

 

LISÄTIETOJA TULOREKISTERISTÄ:

https://www.vero.fi/tulorekisteri/